Perfil i piqueta d’acer galvanitzat.


PERFIL

Perfil d’acer galvanitzat, pràctic i decoratiu.
Peces de 1,5 m. llarg x 10 cm. alçada.
Acabat amb  plec arrodonit com a protecció de possibles talls o danys.
Fàcil i ràpid de col.locar.

La seva funció és separar i delimitar zones i espais entre graves de diferents colors o entre graves i gespa  natural o artificial.
No és necessari preparar el terreny amb antel.lació.
Per a protegir el galvanitzat, és important  en el moment de la seva col.locació  utilitzar eines que no el puguin danyar , com poden ser martells de goma, fusta…
Va acompanyat de piquetes  d’acer galvanitzat per tal d’obtenir un resultat més durader.
Ideal per a jardins de petites dimensions, ja que ocupa poc espai i s’adapta fàcilment.
Adaptable i flexible per a qualsevol forma recte o arrodonida segons el disseny o el projecte ens demani.

PIQUETES

Piquetes d’acer galvanitzat per una col.locació segura i duradora.
Peces de 6 cm d’amplada x 20 cm. alçada
Preferiblement s’utilitzen com a unió entre dos perfils.
Aconsellable per a la seva seguretat dues piquetes per perfil.

 

Vine a visitar la nostra exposició de materials i podràs veure l’acabat final dels perfils.


Perfil d’acer galvanitzat.


Piqueta d’acer galvanitzat.