Lasur, tractament embellidor i protector per a fusta

Què és el lasur?

Lasur és un producte de tractament per a la fusta ideal tant per a ambients exteriors com per a interiors.
Està compost de resines sintètiques que permeten adaptar-se als canvis climatològics que pateix la fusta.
El lasur, contrariament al barnís, és un producte a porus obert, el qual penetra a la fusta i no forma cap película o capa exterior.
Gràcies al seu poder de penetració, també és vàlid per a altres materials porosos com el fang, la pedra, el ciment o el formigó.

Consells d’aplicació:

Ideal per a tota classe de fusta verge (sense tractament previ).
Si la fusta ha estat barnissada o tractada previament, s’aconsella llimar la superfície a tractar fins a aconseguir alliberar la capa del producte anteriorment utilitzat. D’aquesta manera el resultat serà òptim.
Ens permet treballar amb fustes joves amb un tant per cent elevat d’humitat, gràcies a que el porus es manté obert i la fusta pot “respirar”.
Si la superfície està exposada al sol directament i de manera continuada, s’aconsella aplicar lasurs de colors foscos per tal que la fusta quedi protegida davant dels raigs UV del sol.

Colors i formats:

Gran varietat de colors a escollir sota comanda.

Disponibles actualment:
Incolor, teka, roure clar.

Envasos de 1 Kg i 4Kgs.

 

 


Tarima de fusta exterior tractada amb lasur.


Envasos de lasur disponibles a les nostres instal.lacions.