Arapellet

Pellets de fusta
El pellet de fusta  és un biocombustible sòlid destinat a la combustió en calderes modernes, llars de foc  i cremadors per a la generació de calor i transferència en els  processos e instal.lacions tèrmiques. Per exemple, calefacció de cases unifamiliars, edificis, centres de serveis  públics, magatzems, utilitats industrials i d’altres instal.lacions que requereixen energía tèrmica.

Procés d’obtenció
La fusta obtinguda en els plans  de gestió forestal és sel.leccionada i acondicionada. El pellet de fusta ENplus A1 de 6 mm. de diàmetre consisteix en un 100% d’encenalls de fusta premsada a una alta temperatura y presió, fabricat en procesos d’assecatge, mòlta, paletitzat i cribat, amb la seva forma característica i les seves propietats fundamentals d’ homogeneitat i alt poder calorífic. El contingut del pellet pot variar degut a les especies de fusta processada.

Propietats principals

  • Alt poder calorífic.
  • Petita quantitat de cendra que queda després de la combustió de pellet.
  • És net en el seu ús.
  • Fàcil de enmagatzemar  i manipular.
  • Producte ecològic elaborat amb fusta procedent de gestió forestal sostenible.
  • No conté substàncies nocives.
  • No emet olors molestos ni desagradables.
  • No causa alèrgies.

Formats:
Sacs 15 Kg.
Palets 77 sacs

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *